Zoeken

algemene inschrijvingsvoorwaarden

Verzekering

De deelnemers zijn verzekerd tegen eventuele ongevallen ten gevolge van de activiteiten die in het programma voorkomen mits aangifte aan de maatschappij binnen de voorgeschreven termijn. Deze verzekering slaat op de burgerlijke aansprakelijkheid en op de behandelingskosten, na tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering. Schade aan kledij, bril, uurwerk, juwelen, kunstgebit en dergelijke is niet gedekt door de verzekering. Verlies en diefstal van voorwerpen is evenmin verzekerd.Fysische geschiktheid

De deelnemers worden verondersteld in een goede fysische conditie te verkeren en aan geen ziekte te lijden die het normale verloop van de cursussen zou kunnen hinderen. De deelnemers moeten kunnen zwemmen. Het varen onder invloed van drugs of alcohol is verboden.Voertaal

Van de deelnemers wordt verondersteld dat zij de Nederlandse taal in die mate beheersen dat zij de lessen makkelijk kunnen volgen.Inschrijvingen

Inschrijven kan door het ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier in de brochure terug te sturen of door een inschrijvingsformulier via onze website te verzenden. De inschrijving (praktijk) wordt definitief na ontvangst van het voorschot op rek. BE94 4741 0991 8114. Het saldo dient 6 weken voor aanvang van de cursus gestort te zijn. Voor de theorie wordt verwacht dat, op het moment van inschrijven het totale cursusbedrag gestort wordt. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kunnen andere kandidaten voorrang krijgen. Voor onze praktische cursussen moet men 17 jaar of ouder zijn.Schade / Verlies

Eventuele schade aan de boot moet zoveel mogelijk door de opvarenden zelf hersteld en in elk geval gemeld worden aan het secretariaat. Verlies van materiaal moet door de cursist vergoed worden.Terugbetalingen indien geen annulatieverzekering

Tot 6 weken voor aanvang van de cursus kan men in geval van ongeval of ziekte het inschrijvingsgeld terugkrijgen, echter steeds met afhouding van 40 euro administratiekosten. Elke annulatie op een later tijdstip kan geen recht geven op enige terugbetaling. Windstilte, te hevige wind en/of zeegang kunnen evenmin een reden zijn tot terugbetaling of compensatie.
Indien daarentegen de cursus niet kan doorgaan om organisatorische redenen, wordt een compensatiecursus voorgesteld of het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
Door ondertekening van het inschrijvingsformulier en/of betaling van het voorschot, aanvaardt men de voorgaande bepalingen van de algemene inschrijvingsvoorwaarden.

 

Annulatieverzekering

Wie wil kan bij inschrijving voor een cursus een annulatieverzekering afsluiten.
volg deze link: verzekeringsvoorwaarden. Eventuele transporten naar of van cursussen of oefentochten in het buitenland  zijn niet mee verzekerd. Kostprijs 5 % van de totale cursusprijs. Deze moet dadelijk samen met het voorschot betaald worden. In geval van annulatie verwittig je ons zo spoedig mogelijk.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord