Examen Algemeen Stuurbrevet

Het Stuurbrevet

Inschrijven

Inschrijven kan via de website van WWSV door het invullen van het inschrijvingsformulier.
U ontvangt dan een e-mail die u zal begeleiden tijdens de verdere procedure.

 

Exameninformatie

Per 01.01.2020 bepaalt het KB voor de pleziervaart dat de examens die toegang bieden tot de brevetten beperkt, algemeen stuurbrevet en yachtman gemoduleerd worden afgelegd. Een starter zal dus in die volgorde zijn examens kunnen afleggen. De examens worden afgenomen door FOD Mobiliteit en gaan door op verschillende locaties.

 

Waarover wordt ondervraagd ?

Beperkt stuurbrevet: 30 vragen
12 vragen met betrekking tot `reglementen’ (APSB, Scheepvaartreglement Belgische wateren (1935), Gemeenschappelijke Maas, Brussel-Rupel) )
10 vragen met betrekking tot `navigatie ‘(Getijden, Bebakening, instrumenten incluis communicatie, navigatie)
8 vragen met betrekking tot `veiligheid en manoeuvres'. (Manoeuvres, meteo, veiligheid, EHBO)
Te behalen 50% op ieder onderdeel en 60% op het totale examen

Algemeen stuurbrevet: 30 vragen
10 vragen met betrekking tot `reglementen' (IAR, Kustreglement, Scheldereglement, Gent-Terneuzen,
10 vragen met betrekking tot `navigatie' (Getijden, Bebakening, instrumenten incluis communicatie, navigatie)
10 vragen met betrekking tot `veiligheid' en manoeuvres' (Manoeuvres, meteo, veiligheid, EHBO)
Te behalen 50% op ieder onderdeel en 60% op het totale examen

Yachtman: 35 vragen
5 vragen met betrekking tot de ‘reglementen’ (IAR Verkeersscheidingsstelsels, beperkt zicht en radar, complexe situaties
18 vragen met betrekking tot `navigatie', (Getijden, stroming, instrumenten incluis communicatie, navigatie
12 vragen met betrekking tot `veiligheid' en manoeuvres (Manoeuvres, meteo, veiligheid, EHBO)
Te behalen 60% op ieder onderdeel en het totale examen
Deze benadering houdt ook in de kandidaat yachtman, reeds in het bezit van zijn algemeen stuurbrevet, alleen het laatste examen yachtman zal moeten afleggen. Tot 01.01.2021 is hier geen praktijktest voorzien.

Ter verduidelijking  in het onderdeel manoeuvres zitten het hoofdstuk motoren.

Dus opgepast:

1. De kandidaat Beperkt stuurbrevet schrijft zich in voor dit onderdeel.

2. De kandidaat Algemeen stuurbrevet schrijft zich in voor:
- Het beperkt stuurbrevet
- Het aanvullende deel Algemeen stuurbrevet

3. De kandidaat Yachtman moet zich inschrijven voor,  of zeker de eerste twee items achter de rug hebben.
- Het beperkt stuurbrevet
- Het aanvullende deel Algemeen stuurbrevet
- Het aanvullende deel Yachtman

 

Praktijkgedeelte?

Voor het bekomen van de brevetten algemeen en beperkt stuurbrevet bestaat een praktijkonderdeel. Vandaag is dat het dienstboekje: of 6 uur les volgen bij een erkende organisatie als Vlaamse Vaarschool of 12 uur meevaren met iemand die attesteert dat je met de motorboot kan varen.

De kandidaat die yachtman ambieert zal na bovenstaande delen ook het examen (aanvullend deel) yachtman afleggen. Heden is aan dit yachtman examen geen praktijk gekoppeld. Op 01.01.2021 wordt voor yachtman een praktijkexamen voorzien en wordt bovendien voor het stuurbrevet het huidige “dienstboekje” vervangen door een echte examentest.

 

Het bewijzen van de praktijkervaring
Praktijkervaring stuurbrevet
Hoe verloopt de praktijkervaring?
De praktiijkervaring betreft een werkelijke diensttijd (in uren uitgedrukt) aan boord van één of meer pleziervaartuigen behorend tot een categorie waarvoor een stuurbrevet verplicht is.

De diensttijd mag op alle scheepvaartwegen van de Europese Unie zijn volbracht, maar enkel de prestaties in de periode tot twee jaar voor de aanvraag van het stuurbrevet komen in aanmerking.
Er zijn 2 mogelijkheden om uw praktijkervaring aan te tonen:

  1. Met een logblad/dienstenboekje
  2. Praktijk via een erkende vaarschool zoals de Vlaamse vaarschool

1. Met een logblad/dienstenboekje
Door middel van een logblad/dienstenboekje dient u uw werkelijke diensttijd aan boord aan te tonen. Deze praktijkervaring bestaat uit minimum 12 uur onder begeleiding van iemand die reeds over een stuurbrevet beschikt en die u de praktijk al doende leert. De data, gepresteerde uren en afgelegde trajecten moeten op dit logblad/dienstenboekje ingevuld worden.
Opgelet!
Varen op zee en zeilen komen hiervoor niet in aanmerking. Het ingevulde logblad/dienstenboekje dient samen met een kopie van de schipper waarmee u gevaren hebt zijn stuurbrevet aan WWSV bezorgd te worden.


2. Via een erkende vaarschool
U hebt de taferelen waarschijnlijk al wel eens gezien in een haven. Alle hens aan dek, een geschreeuw en een getier bij het aanmeren van de boot, waarbij iedereen de schuld in elkaars schoenen schuift en waar men elkaars onkunde verwijt.
Een gebrek aan ervaring en deskundige begeleiding is hiervan de oorzaak. Nog steeds begeven teveel onervaren personen zonder eender welke vorming dan ook zich op het vaarwater omdat ze in vroegere tijden hun vaarbewijs zo hebben gekregen, of omdat ze via medewerking van derden gemakkelijk aan een vaarbewijs zijn gekomen.
Alhoewel dit misschien financieel interessant was, is het gevolg dat er gevaarlijke situaties ontstaan. De keuze voor een professionele vaarschool is dan ook een keuze die u vooral vanuit een veiligheidsstandpunt dient te maken.

Neem gerust contact op als er onduidelijkheden zijn.

Actuele informatie

 https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/herziening_van_de_wetgeving

Praktische info

Wanneer
Online
Prijs
€ 38/module
Locatie
Vlaanderen
Extra info
Examen

Foto's

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord