Examen Algemeen Stuurbrevet

Het Stuurbrevet


alle info

Link Inschrijven EXAMEN

Klik hier om u in te schrijven. (externe link) (externe link)

Indien u later uw datum en uur wilt controleren kan dat via bovenstaande link. De locatie is momenteel niet zichtbaar en kan na inschrijving ook niet meer gewijzigd worden. Bij inschrijving kan u dus best de gekozen plaats, datum en uur in uw agenda noteren.

Tot 14 dagen voor het examen kan u de examendatum en -uur verplaatsen. Daarna kan dit enkel nog op voorlegging van doktersattest, attest werkgever of attest quarantaine.

Link aanvraag stuurbrevet WWSV

Inschrijven kan via de website van WWSV door het invullen van het inschrijvingsformulier.
U ontvangt dan een e-mail die u zal begeleiden tijdens de verdere procedure.

 

Exameninformatie

Per 01.01.2020 bepaalt het KB voor de pleziervaart dat de examens die toegang bieden tot de brevetten beperkt, algemeen stuurbrevet en yachtman gemoduleerd worden afgelegd. Een starter zal dus in die volgorde zijn examens kunnen afleggen. De examens worden afgenomen door FOD Mobiliteit en gaan door op verschillende locaties.

Uitstel praktische examens: Het nieuwe systeem van praktijktesten pleziervaart zal pas ingaan op 1 juli 2021 (in plaats van op 1 januari 2021). - Meer info onder het puntje 'Het bewijzen van praktijkervaring'.

Waarover wordt ondervraagd ?

Beperkt stuurbrevet: 30 vragen
12 vragen met betrekking tot `reglementen’ (APSB, Scheepvaartreglement Belgische wateren (1935), Gemeenschappelijke Maas, Brussel-Rupel) )
10 vragen met betrekking tot `navigatie ‘(Getijden, Bebakening, instrumenten incluis communicatie, navigatie)
8 vragen met betrekking tot `veiligheid en manoeuvres'. (Manoeuvres, meteo, veiligheid, EHBO)
Te behalen 50% op ieder onderdeel en 60% op het totale examen

Algemeen stuurbrevet: 30 vragen
10 vragen met betrekking tot `reglementen' (IAR, Kustreglement, Scheldereglement, Gent-Terneuzen,
10 vragen met betrekking tot `navigatie' (Getijden, Bebakening, instrumenten incluis communicatie, navigatie)
10 vragen met betrekking tot `veiligheid' en manoeuvres' (Manoeuvres, meteo, veiligheid, EHBO)
Te behalen 50% op ieder onderdeel en 60% op het totale examen

Yachtman: 35 vragen
5 vragen met betrekking tot de ‘reglementen’ (IAR Verkeersscheidingsstelsels, beperkt zicht en radar, complexe situaties
18 vragen met betrekking tot `navigatie', (Getijden, stroming, instrumenten incluis communicatie, navigatie
12 vragen met betrekking tot `veiligheid' en manoeuvres (Manoeuvres, meteo, veiligheid, EHBO)
Te behalen 60% op ieder onderdeel en het totale examen
Deze benadering houdt ook in de kandidaat yachtman, reeds in het bezit van zijn algemeen stuurbrevet, alleen het laatste examen yachtman zal moeten afleggen. Tot 01.01.2021 is hier geen praktijktest voorzien.

Ter verduidelijking  in het onderdeel manoeuvres zitten het hoofdstuk motoren.

Dus opgepast:

1. De kandidaat Beperkt stuurbrevet schrijft zich in voor dit onderdeel.

2. De kandidaat Algemeen stuurbrevet schrijft zich in voor:
- Het beperkt stuurbrevet
- Het aanvullende deel Algemeen stuurbrevet

3. De kandidaat Yachtman moet zich inschrijven voor,  of zeker de eerste twee items achter de rug hebben.
- Het beperkt stuurbrevet
- Het aanvullende deel Algemeen stuurbrevet
- Het aanvullende deel Yachtman

Praktijkgedeelte?

Vanaf 1 juli 2021 is er een praktijktest verplicht:

    Vanaf 1 juli 2021 schakelen we over naar het systeem van praktijktesten (slagen in de praktijktest en het theoretisch examen zijn voorwaarden tot het bekomen van een brevet).

 

  •     Deze praktijktesten zullen afgenomen worden in praktijktestcentra die door de Minister zullen worden erkend.
  •     Tijdens deze praktijktesten wordt de kandidaat getest op praktische kennis en vaardigheid.
  •     De testen hangen af van het brevet dat de kandidaat wil bekomen en maken ook een onderscheid tussen motor en zeil.
  •     De test mag ook geïntegreerd worden in een systeem van permanente evaluatie.
  •     De examinatoren zelf moeten voldoen aan vereisten qua brevetten en ervaring.
  •     Deelname aan het praktijkexamen kan vanaf 15 jaar.
  •     Aanvragen voor brevetten gebeuren tot eind juni 2021 op basis van het dienstboekje.​

Actuele informatie

 https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/herziening_van_de_wetgeving

Praktische info

Wanneer
Online inschrijven
Prijs
€ /module
Locatie
Vlaanderen
Extra info
Examen

Foto's

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord